Search
دسته‌بندی نوشته‌ها
اغلب خانم های موفق و صاحب‌نام، از تفکیک زنان در مجامع عمومی و اختصاص یک سهمیه جداگانه و امتیاز اختصاصی برای آنان مخالفند.
فضای کسب‌وکار ایران چگونه فضایی است که این همه در مورد بهبود آن صحبت می‌شود و نمی‌شود؟
چالش‌های موجود در خصوص انتخاب شهر تبریز به‌عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی سال ۲۰۱۸
خاطره دو سال بدون وب سایت
سامانه‌های بی‌سامان رفتار غالب سازمان‌های ما این است که با پرهیز از پذیرش درد، سامانه‌ای را از شرکت نرم‌افزاری طلب کنند که وضع موجود را مکانیزه کند.
یازدهمین سالگرد تاسیس شرکت ساعتی پیش در هتل گسترش تبریز به اتمام رسید. جایزه‌ای همان‌جا بین حاضرین قرعه‌کشی شد و سپس از پرسنل شرکت تقدیر شد.
ارائه گزارش در نشست تابستانی نظام صنفی رایانه‌ای: در جلسه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس انجمن مدیران صنایع، با آقای محسن خلیلی مدیرعامل بوتان آشنا شدم.
داستان یک عکس انتقال این نکته به دوستان جوان است که هیچ اولویتی جز دنبال کردن رویاها و آرزوهای خود نداشته باشید.
داستان تولد یک کسب و کار را از زبان عسل راد بخوانید.
عبرت تاریخی شهر هانوفر آلمان عبرت تلخ و گزنده‌ای است و چه ملتی هستند که با تحمل این بار تلخ، توانستند در کمتر از پنجاه سال، قوی‌ترین کشور اروپا شوند.